Rekisteri- ja tietosuojaseloste (Laadittu 14.5.2018)

Henkilötietolain (523/99) 10 § EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 

1. Rekisterinpitäjä

Rakidea Oy, 3140605-4

Loimolankatu 25, 80200 Joensuu

2. Rekisterin nimi

Verkkokaupan kauppa.rakidea.fi ja rakennusosa.fi tilaus/-asiakasrekisteri tilausten käsittelyä varten

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilö:  Timo Ilvonen

Loimolankatu 25, 80200 Joensuu, Suomi

timo.ilvonen@rakidea.fi

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietosisältö

Verkkokaupan kauppa.rakidea.fi ja rakennusosa.fi tilauksiin ja toimituksiin liittyvät asiakastiedot.

Tietoja ovat: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, katuosoite, sähköpostiosoite

5. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

6. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

7. Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.Tietojen siirrossa käytetään asianmukaisia suojaustekniikoita.

8. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. 

Back to Top

Suosituimmat haut

leuanvetotankorexpuolapuolapuutleuanvetoleuvoimistelurenkaatdippivoimistelurenk